KOŠÍK

Košík je prázdný

e-shop Login

Poradna TČM
TEST zdraví
Zjistěte svůj zdravotní stav
Test zdravotního stavu on-line
Připojeno on-line
Právě připojeni - hostů: 34 
Reklama
Zajímavé odkazy:
Lymfatická masáž v Praze
Čínské masáže - Praha 2
Škola Hubnutí bez hladu.
Praha - kurzy a semináře
SEO odkazy

Permanentní make-up v Praze 

Internetový marketing & SEO služby

Čínská medicína – rozšiřte hranice možného

China Základní obchodní informace: dovoz z Číny Rostliny z Číny? Žádný problém, jen nezanedbejte legislativu

Rostliny z Číny? Žádný problém, jen nezanedbejte legislativu

Dovoz rostlin z ČínyDovoz rostlin může představovat riziko pro ekosystém. Do země se mohou zavléct škodlivé organismy, roztoči, nebo i bakterie, které mohou ohrozit i lidský život. Takové škodlivé organismy se označují jako regulované škodlivé organizmy.

Legislativa pro dovoz rostlin je pro celou Evropskou unii stejná, řídí se takzvanou fytosanitární legislativou, která se týká i asijských zemí. Ta zahrnuje: Zákazy dovozů některých škodlivých organismů, nebo komodit napadených určitými škodlivými organismy.

Praktickým příkladem, je stále trvající zákaz dovozu javorů z Číny. Tesařík brouk Evropská komise jej udělila v roce 2010, kvůli zavlečení nebezpečného druhu tesaříka. Tento druh tesaříka, známý po celé Asii, byl do Evropy již několikrát zavlečen. Jeho larvy jsou nebezpečné pro listnaté stromy a keře, neboť se živí jejich lýkem.

Tento zákaz byl udělen také kvůli faktu, že Čína nestihla tento problém okamžitě vyřešit. Zákaz přestane platit 30. dubna 2012. Poté, co Evropská komise přezkoumala problém, shledala, že je již vše v pořádku.

Dalšími body v legislativě je zákazy dovozů některých rizikových komodit z rizikových oblastí jejich původu. Rostlinolékařská kontrola v zemi původu komodity, těsně před vývozem, potvrzení zvláštních požadavků, které musí dovážené komodity splňovat a rostlinolékařská kontrola v prvním vstupním místě EU.

Garanci, že jsou veškeré fytosanitární požadavky splněny, poskytuje fytosanitární služba, země odkud se rostliny vyváží. K zásilce se přikládá takzvaný fytosanitární certifikát, který je vlastně osvědčením pro zásilku, že prošla kontrolou příslušného státního orgánu. Osvědčení garantuje, že je zboží prosto škodlivých organismů a splňuje všechny požadavky.

Fytosanitární kontrole podléhají zásilky rostlin, rostlinných produktů a to včetně dřeva a dřevěných obalů, tedy nejedná se pouze o živé rostliny, ale i produkty z nich. Výjimku tvoří malé množství rostlin a to: Maximálně 2kg ovoce a zeleniny (nevztahuje se na brambory), jednu kytici, tvořenou řezanými květinami a větvemi, a pokud jde o semena, tak maximálně pět sáčků osiva v originálním balení.

Rostliny, které se do ČR smí vyvážet lze najít uvedeny v příloze č. 3 části A vyhlášky č. 215/2008 Sb. a musí splňovat zvláštní požadavky podle přílohy č. 4 části A oddílu II vyhlášky č.215/2008 Sb.

Každý dovozce je ze zákona povinen předložit každou zásilku rostlin k fytosanitární kontrole, pokud tak neučiní, vystavuje se možnosti udělení pokuty. Dovezená zásilka je na prvním vstupním místě do Evropské unie zkontrolována a pak poslána do správného státu.

Legislativa ČRPři dovozu rostlin je třeba mít na paměti, že některé rostliny patří do takzvaného CITES. Což je úmluva o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem CITES je zamezení obchodu s chráněnými rostlinami a zvířaty, která jsou často na pokraji vymření. Úmluva se zaměřuje i na rostliny vypěstované mimo přírodu.

CITES ve svých dokumentech dělí exempláře do tří kategorií, dle stupně ohrožení. Kriticky ohrožené druhy jsou označeny I. A jejich dovoz se trestá nejpřísněji. CITES nechrání jen jednotlivé druhy, ale někdy i celé čeledi a rody. Členské země EU mají vlastní seznamy CITES druhů, které jsou rozděleny na kategorie A-D.

Je též třeba pamatovat na celní poplatky a DPH. Clo a DPH neplatíte, pokud je deklarovaná hodnota zboží nižší než 22 Euro.

Proto, pokud chcete legálně a bez nebezpečí postihu dovážet rostliny, dbejte na právní normy jak České republiky, tak i země vývozu. Důkladně si ověřte prodejce, nejlépe dle referencí jiných zákazníků. To vám zajistí, že se vaše vysněná rostlina bez potíží dostane až k vám domů.

Nemáte dostatečné oprávnění, abyste mohl(a) přidat komentář.