KOŠÍK

Košík je prázdný

Poradna TČM
TEST zdraví
Zjistěte svůj zdravotní stav
Test zdravotního stavu on-line
Připojeno on-line
Právě připojeni - hostů: 69 
Reklama
Zajímavé odkazy:
Lymfatická masáž v Praze
Čínské masáže - Praha 2
Škola Hubnutí bez hladu.
Praha - kurzy a semináře
SEO odkazy

Permanentní make-up v Praze 

Internetový marketing & SEO služby

Čínská medicína – rozšiřte hranice možného

China Základní obchodní informace: dovoz z Číny Dovoz na vaši objednavku

Vrácení DPH v Číně

Jak funguje vrácení DPH v Číně?Obchodování s Čínou je spojeno rovněž s daní z přidané hodnoty. Jakým způsobem je možné provedení vrácení DPH? Které formuláře jsou pro to nutné a co všechno je třeba pro vrácení DPH udělat?

V následujícím textu zjistíte, na jaké úřady se obracet, které dokumenty potřebujete a v neposlední řadě i to, jaké zboží podléhá či nepodléhá dani z přidané hodnoty.

Jak funguje v Číně vrácení DPH (daně z přidané hodnoty)

  • Podání žádosti v Číně na vrácení daně z přidané hodnoty po vyřízení celních úkonů ohledně odeslání zboží, provedení zúčtování s odběratelem,
  • systém vrácení DPH jako nástroj stimulace vývozu výrobků z Číny.

V Číně je vytvořen systém vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) s cílem podpořit export. V souladu s čínským zákonem využívají této výhody jak čínské, tak i zahraniční společnosti mající oprávnění pro vývoz. Jestliže je v Certifikátu opravňujícím k provozování činnosti, který vydává Ministerstvo obchodu a průmyslu v Číně, vyznačeno právo na import a export zboží, znamená to, že po uzavření obchodu o vývozu zboží má společnost právo předkládat dokumenty daňovým orgánům Číny (Správa místních daní) pro vrácení DPH.

K tomuto účelu musí podnik nejprve provést registraci na vrácení daně z vývozu. Je nezbytné vyplnit žádost o registraci opatřenou razítkem firmy a podpisem právního zástupce a spolu s ostatními dokumenty (viz. níže)  odnést vše daňovému úřadu.

Dokumenty pro podání přihlášky na vrácení daně (DPH)

1. Pro čínské společnosti zabývající se vývozem zboží a čínské podniky-výrobce je nutné doložit následující doklady:


1) Certifikát opravňující k činnosti (registrační osvědčení) - originál a kopie;
2) Osvědčení o zaregistrování u daňové inspekce - originál a kopie;
3) Osvědčení o absolvování každoroční kontroly;
4) Plán přísunu zisku valutových tržeb;
5) Dokumenty opravňující k exportu

2. Pro společnost se zahraničním kapitálem:

1) Certifikát opravňující k činnosti (registrační osvědčení) - originál a kopie;
2) Osvědčení o zaregistrování u daňové inspekce - originál a kopie;
3) Povolovací listiny pro opakovaný zápis do katalogu podle typů výrobků (pouze pro podniky se zahraniční majetkovou účastí založených do 31.12.1993).

3. Vývozní zboží, u něhož se daně nevrací:

1. Ropa;
2. Humanitární pomoc směřující do jiných zemí;
3. Cukr

Po vyřízení celních podkladů ohledně odeslaného zboží a provedení vyúčtování s kupujícím, může požádat exportér o vrácení DPH.

Současně je nutné předložit následující dokumenty:

1) Žádost o vrácení daní z podniku výrobce, jenž samostatně vrací nebo zmocňuje k vracení daní zastupitelskou složku;
2) Speciální celní deklarace používaná pro vrácení daně;
3) Faktura (Invoice);
4) Potvrzení o valutovém převodu měny, resp. prohlášení o obdržení cizí měny;
5) Doklad o zaplacení daní z výrobků;
6) Přepravní list a pojištění (u dodání za podmínek CIF);
7) Podniky zabývající se reexportem výrobků musí rovněž poskytnout daňové inspekci smlouvu na dovoz materiálu s uvedením data doručení, názvu materiálu, objemu, názvy reexportních výrobků, nákupní náklady na dovážené suroviny a výši zaplacených daní;
8) Zvláštní daňový doklad uvádějící částku daně z přidané hodnoty;
9) Doklad o zaplacení spotřební daně (pouze pro vývoz);
10) Doklad o shodě došlé zahraniční měny se skutečně vyexpedovaným zbožím (formulář speciálně určený pro vrácení DPH);
11) Potvrzení k oprávnění vývozu od zástupce.

Je třeba poznamenat, že třebaže mají teoreticky nárok na vrácení DPH prakticky všechny společnosti působící jako exportéry, skutečná situace je taková, že ne všechny podniky a dokonce ani vyrábějící závody mohou zdárně a včas završit tento proces.

Mimo to, mnoho měst a provincií praktikuje systém ,,kumulace‘‘ DPH, kdy částka daně podléhající vrácení v průběhu prvního roku exportní činnosti podniku je navrácena teprve za rok po zahájení vývozních aktivit.

Z tohoto důvodu čínské podniky často vývoz neprovádí přímo, ale pověří raději agenturu, která se specializuje na vrácení DPH, nebo vytvoří dceřinnou společnost zabývající se vývozem. Právě tomuto je třeba věnovat zvýšenou pozornost při jednání s dodavateli.

Sazba DPH v Číně v současnosti představuje 17 % pro průmyslové výrobky a 10 % pro zemědělské produkty.  Sazby vrácení DPH navíc se liší v závislosti na různých kategorií zboží. V červenci 2007 bylo vydáno nové nařízení o vrácení DPH, v souladu s nímž byla snížena nebo úplně zrušena sazba na vrácení DPH u mnoha kategorií zboží (asi 2000 položek) vztahující se většinou na skupinu surovin anebo na zboží, pro jehož výrobu je zapotřebí velké množství energie. Do této skupiny se dostala i ocel a výrobky z ní, výrobky ze skleněných vláken, elektrokorund (karbid křemíku), atd. Tato opatření směřovala na jedné straně k povzbuzení produkce zboží pro domácí spotřebu, avšak na straně druhé demonstrovala zájem Číny podpořit vývoz zboží s vysokou přidanou hodnotou (pro tyto kategorie zboží se sazba na vrácení DPH nezměnila).

 

Nemáte dostatečné oprávnění, abyste mohl(a) přidat komentář.