KOŠÍK

Košík je prázdný

Poradna TČM
TEST zdraví
Zjistěte svůj zdravotní stav
Test zdravotního stavu on-line
Připojeno on-line
Právě připojeni - hostů: 55 
Reklama
Zajímavé odkazy:
Lymfatická masáž v Praze
Čínské masáže - Praha 2
Škola Hubnutí bez hladu.
Praha - kurzy a semináře
SEO odkazy

Permanentní make-up v Praze 

Internetový marketing & SEO služby

Čínská medicína – rozšiřte hranice možného

China Astrologie a čínské horoskopy Seznámení s čínskými horoskopy. Odkud se vzal tak složitý systém?

Seznámení s čínskými horoskopy. Odkud se vzal tak složitý systém?

V roce 2637 před n. l. jej v šedesátém prvním roce svého panování zavedl císař Chuang-ti. Celý cyklus trvá šedesát let a je tvořen pěti dvanáctiletými cykly. My se nyní nacházíme v cyklu sedmdesátém osmém (1984-2044).

Podle pověsti vyzval Budha předtím, než opustil Zemi, všechna zvířata, aby se s ním přišla rozloučit. Dorazilo jich však pouze dvanáct. Tyto zvířata proto poctil tím, že každému z nich předal vládu nad jedním pozemským rokem, a to v pořadí, v jakém k němu přišla. Nejdříve krysa (někde uváděna též jako myš), potom buvol, tygr, zajíc (nebo králík), drak, had, kůň, koza (někde jako ovce), opice, kohout, pes a nakonec vepř.

Čínská znamení se vztahují na celý lunární rok (nikoliv kalendářní), proto nemůžeme přímo porovnávat povahu člověka podle čínského znamení s povahou podle obvyklého slunečního znamení naší západní astrologie. 

Každé znamení zvířetníků je navíc kombinováno s pěti hlavními prvky: dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Tyto přírodní síly jsou schopny se vzájemně zničit, nebo také jeden prvek dokáže vytvořit jiný. Žádný z prvků tedy nemůžeme označit jako nejsilnější nebo nejslabší, jsou na sobě vzájemně závislé a tudíž rovnocenné. 

Vztahy živlů:
Z Kovu vzniká Voda: Čínský znak pro kov se píše stejně jako zlato. Kov tedy může znamenat nádobu na vodu, tedy kov zachycuje vodu. V opačném smyslu je kov jediným prvkem, který se zahříváním taví na kapalinu.
Z Vody vzniká Dřevo: Voda jako symbol života v podobě deště nebo rosy, díky nimž roste zeleň, stromy a jejich růstem dostáváme dřevo.
Ze Dřeva získáváme Oheň: Oheň jako živel neexistuje sám o sobě, vždy vzniká hořením a spalováním, spotřebou dřeva. Také může vzniknout třením dvou dřívek o sebe.
Z Ohně získáváme Zemi: Oheň promění vše v popel, a ten se opět stane součástí země. A kruh se uzavírá, ze Země získáváme Kov: Všechny kovy těžíme ze země.

A jak se živly vzájemně ovládají:
Kov je ovládán Ohněm – při vysoké teplotě oheň kov roztaví, nebo je možné jej pomocí žáru tvarovat
Oheň je ovládán Vodou – voda oheň vždy uhasí
Voda je ovládána Zemí – ve smyslu budování hrází a zavlažovacích kanálů, země vodu zadrží
Země je ovládána Dřevem – kořeny stromů drží půdu pohromadě a získávají ze země živiny pro svůj růst
Dřevo je ovládáno Kovem – i ten nejsilnější strom podlehne kovovému ostří sekyry

Pokud už teď máte zamotanou hlavu, tak věřte, že se živly je to ještě kapánek složitější. Rozdělují se totiž ještě na záporné a kladné magnetické póly, Jin – neboli Noc a Jang – neboli Den. Všeobecně je možné říci, že lidé narození za působení prvku Jin jsou velice hloubaví a intuitivní, kdežto lidé s prvkem Jang jsou bezprostřední a energičtí.

Zvíře, které vládne roku, ve kterém jste se narodili, ovlivňuje váš celý život. Pro správnou charakteristiku je důležité vědět i hodinu narození. V lunárním kalendáři totiž začíná den už ve 23.00 hodin a je rozdělen do dvanácti dvouhodinových časových úseků. Každý dvouhodinový úsek ovládá jiné zvíře zvířetníku. Zvíře, které vládne v okamžiku narození, je naším znamením ascendentním, to znamená, že má dominantní význam při vytváření osobnosti člověka. Toto ascendentní zvíře je sice na pomyslné druhé příčce, co se týče důležitosti při vytváření osobnosti, ale když se člověk narodí v hodině, jež ovládá znamení, které je nejméně slučitelné se znamením roku jeho narození, je někdy velice obtížné předpovídat, které s rysů se u něj projeví.

Lidský život, podle východní filozofie, ovlivňuje lunární znamení, rok narození, hodina, měsíc a místo narození. Čínská metoda předpovídání budoucnosti v žádném případě nepůsobí tak, že bychom se měli cítit špatně, bezmocní, nebo snad natrvalo omezeni svými nedostatky. Spíše naopak usiluje o dodání sebedůvěry ve využívání schopností, nadání či talentu nejrůznějšími nápaditějšími způsoby, které naše slabosti vyváží či povýší. Čínské horoskopy nás neomezují, ale naopak učí, jak určit nový směr života, když předchozí cesty nebyly úspěšné. Jsou návodem k dosažení cílů, připravují nás na překážky a napovídají, jak jim čelit. Jména zvířat se opakují periodicky, a to v pořadí:

鼠 Krysa

牛 Buvol 

虎 Tygr 

兔 Zajíc (někde Králík) 

龙 Drak 

蛇 Had 

马 Kůň 

羊 Koza (někde Ovce, Beran) 

猴 Opice 

雞 Kohout 

狗 Pes 

猪 Vepř 


Rok 2011 – rok líného Zajíce (3. 2. 2011 - 22. 1. 2012)
Myslíte, že aktuální rok může nějakým způsobem ovlivnit život nebo náladu? Ano! Rok Zajíce je po předcházejícím roku divokého Tygra spíše odpočinkový. Po předchozím krušném období se hodně uchylujeme do nikým nerušených míst a snažíme se dát dohromady „rozbitá bojiště“ svých životů. Lidé v přesvědčování spíše diskutují a vyhýbají se hrubé síle. Je to příznivá doba pro diplomatické vztahy a politiku. Můžeme jednat rozumně a rozhodovat se po zralé úvaze, na kterou máme spoustu času. Dá se říct, že přílišná mírnost a pohodlnost nás nenápadně ohrožuje, abychom neskončili jen u pohodového snění! Zajíc nemá příliš dobrý vliv na lidi, kteří mají rádi pohodlí, negativně ovlivňuje jejich pracovitost a smysl pro povinnosti. Díky tomuto vlivu se uvolňuje i celková morálka, dodržování zákonů se ignoruje a zjevně to ani nikoho příliš netrápí. Lidé jsou příliš zaměstnáni sami sebou a svými zájmy, zábavou, a berou vše na lehkou váhu. Tento poklidný status může dospět až do stavu zahálení a lenosti. Všichni se snaží odkládat nepříjemné povinnosti a úkoly na co nejdéle to jde. Peníze se kupodivu v tomto roce vydělávají bez větší námahy. Styl života je všeobecně malátný, unylý a pohodlný. Hodně si dopřáváme a plníme si své touhy.

Zjistit, jaké jsem znamení v čínském horoskopu

Nemáte dostatečné oprávnění, abyste mohl(a) přidat komentář.