Kočka pro štěstíČastým symbolem bohatství a peněz je Šťastná kočka, zvaná Maneki Neko, nebo Jīnmāo, Zlatá kočka. Jedná se o kočku s většinou pozdviženou tlapkou, svírající nějaký předmět. Tento Feng shui symbol je známý po celé Číně i Japonsku.

Kočka pro štěstíHistorie této kočky pro štěstí a bohatství se začala psát v Japonsku kolem roku 1603-1867. Přesné datum není známo.

Maneki Neko - kočka pro štěstí a bohatství

První zmínka o ní je ve spisech ze sedmdesátých let 18. století. V těchto dokumentech je Maneki Neko jmenována jako jedna ze soch, které se posílaly do chrámu v Osace. Nárůstu popularity se Maneki Neko dostalo na začátku minulého století, kdy byla hojně propagována reklamními letáky.

Kočky v japonském i čínském folkloru vystupují jako pozitivní i negativní bytosti. Dle buddhistů jsou kočky zatracené, protože neplakaly u Buddhova pohřbu. Proto jsou nyní odkázány samy na sebe.

Bobtail kočka Někdy jsou kočky v mýtech schopné změnit svou podobu do lidské. Takovým kočkám se říká Bake Neko, tyto kočky člověku škodí a snaží se jej vyhnat z domu. Děje se tak, pokud je kočka příliš stará a vyroste do abnormální velikosti. Její ocas tak získá magickou moc. Nejmocnější je Nekomata, která má ocasy dva. Díky této tradici je Kočka pro štěstí vždy bez ocasu, a připomíná bezocasou Japonskou kočku Bobtail.  

Kočka je v Číně také symbolem pro dlouhověkost. Protože slovo kočka (Mao) se vyslovuje stejně jako osmdesátiletý.

Kočka byla v Japonsku i Číně spojena s říší mrtvých. Tento prvek je shodný i pro Egypťany, kteří kočky považovali za posvátná zvířata napůl ve světě mrtvých. Kočka podle čínských pověr díky své schopnosti vidět ve tmě odhání zlé duchy, podobná tradice byla i v Japonsku. Tamní námořnici si na lodi vždy vozili trojbarevné kočky, které zaháněly zlé duchy moře zpět pod hladinu.

Obake obrazKočky a umění

Kočky byly častým námětem pro čínské i japonské umělce. Často byly kočky vyobrazeny v ženských šatech, nebo ve společnosti gejši. Známý obraz je Okabe, kde přijímá mladou ženu čarodějnice, aby mohla v chrámu přečkat noc. Venku však čeká démonická kočka, která je ve skutečnosti společníkem čarodějnice, na svou chvíli, kdy se bude moci zmocnit mladé dívky. V evropském folkloru byly též častými společnicemi čarodějnic kočky.

Příběhy o kočce

Jedním ze známých příběhů o dobrotivé kočce je z ostrova Sado. Starý pár žil na ostrově Sado a miloval nadevše svou kočku, která obšťastňovala své majitele tancem. Starý pár žil spokojeně, dokud nepřišlo nebezpečí, že přijdou o střechu nad hlavou. Tancující kočka se proměnila v gejšu a odešla do světa získat peníze pro své majitele.

Postupně se stala slavnou tanečnicí a zpěvačkou jménem Okesa. Jenže Okesa nedržela svou lidskou podobu stále. Když jedla, měnila se zpět v kočku. Jednoho dne jí viděl zákazník, majitel lodi, proměňovat se. Prosila jej, aby o jejím tajemství nikomu neříkal. Ten ale neuposlechl a všem pasažérům o této události začal vykládat.

Kočka hrající na hudební nástrojNad jeho hlavou se seskupila černá mračna a otřes jej shodil do vody. Majitel lodi byl ponížen před všemi svými pasažéry. Okesa pak odešla zpět domů a svým majitelům přinesla dostatek peněz, aby nepřišli o dům.

Za jeden z původních příběhů o Maneki Neko se považuje příběh o Knězi a kočce. Kněz žil v chrámu v západní části Tokya, společníky mu byli jen kočka a muž Tama.

Život v chrámu byl pro starého kněze těžký. Chrámem profukoval ledový vítr a z dřevěné podlahy a střechy pronikal mráz. Kněz si na život nestěžoval, ač neměl ani příliš co k jídlu. Jednoho dne jej ale zoufalství přemohlo. Toho dne venku zuřila ledová bouře a mráz mu procházel oblečením jako jehly. Kněz si chtěl udělat čaj, který by ho zahřál, ale se zděšením zjistil, že žádný nezbyl.

Starému knězi se podlomily kolena, schoulil se do klubka v rohu a začal plakat. Když viděl Tama v jakém stavu kněz je, pokusil se mu nějak pomoci. Kněz lamentoval, že je velice chudý, že si nemůže dovolit ani jídlo. Tamovi řekl, ať aspoň jeden den dělá něco pro sebe, a ne pro chrám a pak vyčerpáním usnul.

Před chrámem zatím stál muž. Přišla za ním kočka kněze a začala se mýt. Nad celou oblastí začaly padat kroupy. Muž rychle vběhl pod velký strom, který mu mohl poskytnout aspoň nějaký úkryt před průtrží. Pak si všiml kočky ve dveřích chrámu. Měla tlapku nataženou tak, jako by cizinci kynula, ať za ní jde. Muž uposlechl a vběhl do dveří chrámu ke kočce. V tu chvíli strom, pod kterým se muž ještě nedávno schovával, přeťal blesk vedví.

Cizinec byl kočce neuvěřitelně vděčný za záchranu života. Rozhodl se, že se majiteli odvděčí a tak vstoupil od chrámu. Našel starého vyčerpaného kněze, jak leží na zemi chrámu. S knězem se později spřátelí a dá mu dary. Cizinec využil svého vlivu a bohatství a brzy se chrám stal velmi populárním místem.

Když kočka zemřela, byla slavnostně pohřbena na vyhraněném hřbitově a na její počest byla vytvořena socha se zdviženou packou. Lidé, protože znali příběh, který za zbohatnutím chrámu stál, začali tyto sošky vyrábět v malém provedení a dávat si je doma na okno. Věřili, že štěstí, které postihlo chrám, postihne i je.

Dalším příběhem, který je přímo spojen s Maneki Neko je o stařeně, která žila ve velké chudobě. Byla tak chudá, že musela prodat svou kočku. Brzo poté se kočka objevila ve snu stařeny. Řekla jí, že má vytvořit její podobu z hlíny. Stařena kočku uposlechla a vymodelovala její podobu. Lidem se stařenčiny hliněné kočky začaly tak líbit, že se stala bohatou a váženou osobou města.

Třetím příběhem, který stál u zrodu Maneki Neko, je příběh mladé ženy, která moc milovala svou kočku. Jednoho dne přišel na návštěvu její přítel. Kočka se začala chovat podivně a drápat se po své majitelce. Muž si to vyložil jako útok a kočku zabil.

Dívka byla zkroušená žalem, nemohla jíst ani spát. Její přítel se cítil též zle, trpěl pocitem viny a trápil se stavem své přítelkyně. Vyhledal tedy řezbáře, toho nejlepšího v zemi, aby udělal ženě dřevěnou sošku kočky. Kočka měla nataženou packu jako když zdraví. Tuto sošku dal přítelkyni, z té náhle opadl veškerý smutek a opět si začala užívat života.

Všechny příběhy spojuje přísun bohatství a štěstí. Z chudých prostých lidí se stávají díky zásahu kočky proslulí a bohatí lidé. Kočka, jež se myje, je symbol, který zasahuje až do starověké Číny, kde byla pověra, že pokud se začne kočka mýt na tváři, začne pršet. V příběhu o knězi nejspíše došlo k inspiraci touto pověrou.  Z toho nejspíše i vyšla japonská pověra, že kočka, myjící si obličej, znamená blízkou návštěvu.

Maneki Neko je nejčastěji vyráběna z hlíny, tak jako je líčeno v příběhu o stařeně a její kočce. V moderním provedení, ale lze vidět i kočky ze skla, plastu, nebo kovu.

Ve světle tradiční  symboliky Feng šuej kočka přinášející štěstí je často zobrazena s dekorativním obojkem, zvonkem a bryndákem. Tyto předměty se dávaly ve starověké Asii kočkám ze zámožných rodin. Zvoneček měly kočky na krku, aby se vždy vědělo, kde kočka v domě právě je. Bryndák je spojen v Japonsku hlavně s ochranou před nemocemi a smrtí.

Maneki Neko zasáhla nenápadně do naší kultury, aniž by si toho byli lidé vědomi. Meowth, mluvící pokémon ze stejnojmenného seriálu a her, byl tvůrci vytvořen na podkladě Maneki Neko. Tuto inspiraci lze pozorovat i u Hello Kitty.

Maneki Neko se rozlišují ve Feng shui na mnoho barev a typů. Bílá kočka symbolizuje čistotu a , černá odrazuje veškeré zlo, zlatá přináší prosperitu a bohatství, rudá a růžová přitahuje lásku a dobré osobní vztahy obecně a zelená je zaměřená na .

Maneki Neko figurky

Symbolika se liší i u pózy, kterou kočka zaujímá. Pokud má zdviženou pravou packu, vítá přicházející peníze a štěstí. Pokud levou, tak vítá lidi a zákazníky a pokud má zdvižené obě, chrání domov a obchod.

Význam se liší i dle předmětu, který kočka drží. Mnohé moderní Maneki Neko mají v packách drahokam. Ten přináší bohatství a moudrost. Často je též zobrazena s modlitební tabulkou Ema, symbolizuje přání, které dojde naplnění. Někdy má kočka v ruce rybu, nejčastěji kapra. Kapr je symbolem síly, odvahy a neoblomnosti. Nejčastěji však Maneki Neko svírá Japonskou minci koban, která představuje nezměrné bohatství.

Kočka se dle Feng shui umísťuje podle toho jakou má barvu. Modrá se umísťuje na sever. Zelená na severovýchod, rudá na jihozápad, žlutá na západ a fialová do středu domu.

Také se mohou umístit k hlavnímu vchodu, aby vítaly přicházející finance. Často se dávají Maneki Neko do třetích pater domů. V Asii je trojka spojena se šťastným osudem.

Kočka se může také umísti do studovny, nebo ložnice.  Tam zajistí štěstí v životě, v práci i ve studiích.  Pokud chce majitel Kočky přinášející štěstí zvýšit tržby ve svém obchodě, je možné umístit dvě kočky na pokladnu.

Existují i Maneki Neko jako kasičky na přání. Do těchto schránek se vkládá napsané přání na malé zrcátko. Poté se člověk soustředí na své přání a představuje si, že se jeho přání stává skutečností. Ve schránce musí být vždy přítomen nějaký předmět. Mince, drahokam, nebo i něco méně cenného. Podle tradice se jinak stane krabička magnetem na negativní energii, která zde bude konzervována.{jcomments on}