{jcomments on}Tři NesmrtelníTři nesmrtelní jsou hvězdní bohové reprezentující tři principy.

Fu reprezentuje štěstí,
Lu hojnost a
Shou dlouhověkost.

Jsou známi již stovky let.

Tři NemrtelníFu Lu Shou jsou známé bytosti z čínského panteonu božstev. Jsou trojicí takzvaných San Xing, Tří Hvězdných bohů štěstí.  Spojeni jsou se souhvězdím Ursa Minor, Jupiterem a nejjasnější hvězdou souhvězdí Lodního kýlu Canopus.

Uctívání hvězd mělo důležité místo. Bylo častým tématem královských obřadů, jejichž tradice přetrvávala celé dynastie. Lidé věřili, že hvězdná božstva mohou ovládat osud celé země.

Původní mýty říkají, že tyto bytosti byly původně lidmi, kteří za své mimořádné skutky dostali božství darem. Většinou jsou tato božstva vyobrazována jako trojice šťastných staříků se symboly štěstí a nesmrtelnosti, nebo dlouhověkosti.

FU

Bůh štěstí FuFu byl spojován s Jupiterem, jeho původní jméno bylo dle Taoistických legend Yang Cheng a v 6. století byl služebníkem císaře Wu Di a soudcem v provincii Dazhou. Již od prvního století po Kristu byl v Číně velký zájem o trpaslíky. Do císařských paláců se dováželi, aby dělali šašky a bavili císařský dvůr. Byli hojně zneužíváni a špatně se s nimi zacházelo. Vrcholu tento trend dosáhl kolem 6. století, kdy Wu Di nechal dovážet trpaslíky do císařského dvora ve velkém.

Yang Cheng proti císařovu konání vystoupil, řekl mu, že by trpaslíci měli být jeho chráněnci, nikoliv otroci. Císař byl tímto apelem hluboce zasažen a trpaslíky propustil. Trpaslíci byli Yang Chengovi tak vděční, že jej začali uctívat jako boha štěstí, přinášet mu obětiny, pořádat na jeho počest oslavy a stavět sochy.

Lidé se Yang Chengovi klaněli a prosili jej, aby chránil jejich děti. Po své smrti se Yang Cheng stal Fu, bohem štěstí a jeho kult se začal šířit po celé Číně.

Zde je zajímavý pohled do Čínské astrologie, která připisuje Jupiteru stejné vlastnosti jako v západní kultuře. I zde je Jupiter spojován se soudcovstvím a spravedlností.

Zhang XianVětšinou je Fu vyobrazován v učeneckém úboru, v ruce drží svitek se znakem Fu. Občas je zobrazován, jak drží dítě, nebo je dětmi obklopen.

Podle jiné legendy býval Fu generálem Guo Ziyi. Guo Ziyi byl z královské rodiny. Za dynastie Tang se stal slavným vojevůdcem, který zastavil rebelii An Shi. Také se podílel na bojích proti tureckým agresorům. Je považován za největšího generála čínské historie. Ve svém životě byl znám jako největší generál východní Asie a Otec impéria. Po své smrti byl zařazen do Čínské mytologie jako bůh bohatství a štěstí.

Třetí legenda spojuje Fu s trpaslíkem Kui Xingem. Kui Xing neměl snadný život. Byl ošklivý a potýkal se s předsudky. I přes to, že vynikal v mnoha věcech, stále na něj lidé koukali skrz  prsty. Kui Xing byl zoufalý a pokusil se vzít si život, ale zachránila jej magická želva. Kui se poté dostal k Wen Zhangovi, který je dle jistých tradic Fu.

Lu

Druhým ze tří hvězdných bohů je Lu. Odnepaměti je spojován se souhvězdím Ursa Major.

Lu byl za svého života podle jedné legendy učencem jménem Shi Fen. Ve druhém století před Kristem byl oblíbencem císaře Jinga a stal se nejvýznačnějším členem císařského dvora. Jeho rodině se skvěle dařilo, protože jí vše zařídil císařský palác.

Druhou legendou je legenda o bohu plození Zhang Xianovi, který je některými učenci považován za Lua. Podle čínského folkloru pomáhá ženám otěhotnět. Je také bohem ochráncem, který drží na uzdě Božské psy, před pozřením Měsíce během zatmění.

Na rozdíl od ostatních hvězdných bohů není Lu tolik v mytologii rozšířen. Je však ctěn jako bůh hojnosti, prosperity a kariérního růstu. Byl často uctíván i odděleně od Fu a Shoua, aby přinesl úspěch při císařských zkouškách.

Shou

Třetím hvězdným bohem je Shou. Shou je spojen s  hvězdou Canopus. V čínské astronomii se jedná o hvězdu Jižního pólu. Od toho také jeden z Shouových titulů Nan-chi Lao-jen „Stařík Jižního pólu“. Toto vtělení, říká se, zajišťuje, že si národy na Zemi užívají mír.

Podle jednoho mýtu setrvával Shou v matčině lůně deset let. Jedné noci mladá žena stála před domem a koukala se na hvězdnou oblohu. Té noci zářila na nebesích jasně hvězda. Žena jí ukázala manželovi, a ten jí řekl, že jde o Hvězdu Jižního pólu, ale že září ještě jasněji, než je běžné.

Rozhovor manželů přilákal sousedy, kteří hvězdu také začali pozorovat. Ta však náhle zmizela. A v ten moment začala mladá žena cítit nevolnost. Pár si šel lehnout. Druhého rána manželku probudil křik mladého chlapce. Ten jí řekl, že je její syn, který bude v děloze po deset let. Žena se vylekala a vzbudila manžela. Kvapně vyběhla před dům a podívala se na nebesa. Hvězda byla pryč.

Dalších devět let žena pociťovala příznaky těhotenství. Nemohla to vydržet a prosila svého nenarozeného syna, aby konečně opustil lůno. Uvnitř hlavy uslyšela synův hlas, jak jí říká, že ještě nenastal správný čas.

Po menším triku se Shou konečně narodil, byl pojmenován po Hvězdě Jižního pólu. Protože jej matka porodila předčasně, měl holou hlavu a byl stár. Pro svůj vzhled odešel do hor. Kde setrval dva tisíce let.

Často je zobrazován s dlouhým vousem a velkým čelem, které symbolizuje moudrost a s broskví, která představuje nesmrtelnost. Občas má na své dlouhé holi zavěšenou lahvičku s elixírem života. Toto je odkaz na původní ztotožnění s Taoistickým Nesmrtelným.  Shou se většinou usmívá a vypadá na první pohled přátelsky. 

Nemsrtelný ShouShou dle legend ovládá i životní cyklus smrtelníků. Rozhoduje, kdo bude žít a kdo zemře. Pokud má někdo zemřít, Shou jej zapíše na svůj pergamen. Pokud je jednou datum smrti na pergamenu zapsáno, nelze to vzít zpět.

Avšak některé legendy se přeci jen zmiňují, že je možné osud obrátit svým směrem, pokud si Shou někoho oblíbí. Existuje příběh o mladém chlapci Zao Yanovi. Zao Yan zjistil ve svém mladém věku, že má zemřít v devatenácti letech. Byl z toho vyděšený a sklíčený. Proto se rozhodl požádat o pomoc mnicha.

Mnich mu pověděl, ať jde na pole, kde hrají dva muži stolní hru. Těm mužům má nabídnout nějaké jídlo, nebo džbán dobrého vína. Mnich však chlapce varoval, ať v žádném případě neodpovídá na žádné otázky, které mu muži položí.

Zao Yan uposlechl rady mnicha. Přinesl pochutiny a potichu sledoval muže. Ti se začali dohadovat jak se chlapci odvděčí. Jedním z těch staříků byl Shou, rozhodl se, že Zao Yanovi poděkuje tak, že prohodí čísla na svém pergamenu. A tak chlapec neměl žít do devatenácti, ale do devadesáti jedna let.

Shou je občas ztotožňován s jinou legendární postavou Čínské mytologie, Peng Zuem. Peng Zu měl žít kolem roku 1900 před Kristem, to kolik let se dožil, se liší mýtus od mýtu. Někteří tvrdí, že žil více jak 130 let, jiní že žil 500 let, 800 let a dokonce i 2000 let.

Peng Zu byl podle legendy tím, kdo nebyl omylem zapsán na listinu smrti, která je v nebi. Díky tomu se mohl dožít požehnaného věku. V Taoismu byl Peng Zu považován za světce, a byl jedním z těch, kteří se snažili získat lektvar nesmrtelnosti. Tak jako například Lui Hai, který získal lektvar díky Třínohé žábě štěstí.

Peng Zu je uctíván i jako symbol potence. Za svůj život měl sto manželek, které mu porodily stovky dětí. Peng Zu si prý udržoval zdraví pomocí přenášení ženské energie do svého těla. Také jedl výživné pokrmy, hlavně zvláštní rostliny. Věřilo se, že jeho zdraví a potence vychází z jídla, které jedl.  

Také byl velkým vyznavačem meditace a jedním z průkopníků Chi-kung, techniky cvičení, dechu a meditace, která zlepšuje proudění energie Chi v těle, a dopomáhá ke zdravějšímu životu. Chi-kung se ale nezabývá jen zušlechťováním těla, ale i mysli. Je i filosofickým směrem, který se zabývá morálkou, ctností i vlastního charakteru. Pokročilejší učení se zabývá i probuzením nadpřirozených schopností.

Jeho chrám, hrobka i socha jsou stále k nalezení v oblasti Peng Shan. Každoročně se zde pořádá festival Peng Zu. Na tomto festivale lidé vzdávají hold Peng Zuovi a jeho úspěchům. Lidé se zde modlí za šťastnější, zdravější a delší život.

Peng Zuovy i Shouovy podobizny jsou rozšířené po celé Číně. Dlouhověkost v Číně znamená moudrost, znalosti a schopnost vládnout světu. Během oslav čínské rodiny obětují podobizně Boha dlouhověkosti a žádají jej o dlouhý život starším členům rodiny.

O narozeninách starších členů, dává často rodina a přátelé podobiznu Shoua, nebo Peng Zua jako dárek. Shouova podobizna je i častou dekorací narozeninových dortů. Snězením takového dortu do sebe člověk dostává kousek z Souhovi mystické moci.

Užití ve Feng shui

Tři Nesmrtelní representují v tradici Feng shui tři aspekty štěstí. Zdraví, dlouhověkost a hojnost. Všechny božstva se umísťují u sebe.

Shou se umísťuje nalevo. Do domu přivádí léčebné energie, které zajistí dlouhověkost a dobré zdraví až do vysokého věku.

Uprostřed se tradičně umísťuje Fu, který symbolizuje požehnání a štěstí. Do domu přináší prosperitu. Některé folklorní tradice říkají, že pokud požádáme Fu  dvacátého dne sedmého měsíce, velice rychle nám naši žádost splní. Fu je často zobrazován v červeném úboru, který je barvou štěstí.

Sochy tří Nesmrtelných ve Feng shui

Napravo se umisťuje Lu. Lu symbolizuje bohatství, moc, autoritu a profesní růst. A tím také žehná domu majitele.

Trojice se umisťuje nejlépe do obývacích pokojů, nebo jídelen. Zde Hvězdní bohové pozitivně působí a přinášejí do domova štěstí a zdraví. Také se dají postavit do vstupních hal, kde vítají pozitivní energie, nebo do kanceláře za váš pracovní stůl. Takto umístění přináší podporu a štěstí v práci.