Pi Yao, duch ochranyZvláštní bytost Pi Yao, s dračí hlavou, lvím tělem, často zobrazována s křídly, je jedním z ochranných tvorů v Číně.

Dle Feng Šuej je to především tradiční čínský ochrance štěstí a bohatství.

Pi Yao, duch ochranyHistorie Pi Yao sahá až do starověku, velké popularitě se nejdříve těšil v Japonsku, ale tam je nyní téměř zapomenut. Místo toho se mu daří v Číně, Hong Kongu, Taiwanu a v Singapuru. Pi Yao je nejčastěji zobrazován s lvím tělem, dračí hlavou a občas křídly. Stejně jako například psi Fu, i Pi Yao je často v páru. Samec má jeden velký roh a nazývá se Pi, zatím co samice má dva rohy a jmenuje se Xiu, z toho též jiné pojmenování této bytosti Pixiu. Je však pravdou, že toto dělení je v moderní době téměř zapomenuto a většina Pi Yao je s jedním rohem, ať už se jedná o samce, nebo samici.

Ve staré Číně byli Pi Yao hojně užívání jako ochránci hrobek, sídel a společenských budov, aby odradily zlo a chránili bohatství. V nejstarších dochovaných pozůstatcích mají krom křídel sfingy i kopyta a ocasy. Jakožto zvíře spojující mnoho vážených atributů (drak, lev) byl mnohokrát na standartě císařského vozu. Symbolizoval tak osvícenost panovníka, neohroženost a udatnost. V Japonsku chránil šintoistické i buddhistické chrámy, také střežily důležité stezky, hlavně ty náboženské. První známky o Pi Yao jsou ze začátku čtvrtého století před Kristem, zde je okřídlený lví hybrid strážící hrobku Čínského krále Cuo Cuo.

Většina historiků se domnívá, že vzezření Pi Yao je inspirováno západní Asií. Také je možné, že se Číňané inspirovali uměním Středního východu, obzvláště okřídlenými sfingami z Egypta, nebo Babylonu, které se Socha Pi Yaostaly pro tyto země skoro symbolickými. Šédu, okřídlení Babylonští býci měli stejnou úlohu, jako Pi Yao, nebo psi Fu v Asijském folkloru, nebo stejně jako Egyptské sfingy. Všechna tato stvoření reprezentovala nejvyšší spirituální ochranu místa. Aleje sfing strážily stezku mezi význačnými náboženskými centry Karnakem a Luxorem, ale také bděly nad mrtvými.

Pi Yao, též Pixie znamená v překladu odehnat pryč zlé duchy. Též je znám pod jménem Tinalu, Nebeský plátce. Pi Yao je díky svému zjevu považován za skvělého bojovníka s dobrým srdcem. Má velkou výhodu v boji se zlem, protože je obdařen schopností létat. Říká se, že poraženým démonům vysává krev a tu přetváří na bohatství. Aby zabránil upadnutí světa do chaosu, létá v nebesích sem a tam a dohlíží na démony, aby nepáchali špatné skutky. Pi Yao je také často synonymem pro armádu. 

Pi Yao má šedobílou srst. Nyní se většinou zobrazuje jako „bezpohlavní“, jeho původní charakterové znaky se setřely a nepozná se, zda jde o samce nebo samici, tento trend je patrný i u čínského vyobrazení Fénixe. Ve své dračí tlamě má Pi Yao ostré zuby a oči jsou pronikavé a ostražité, aby mohl vše co se děje bedlivě sledovat. Tělo i když nejčastěji připomíná tělo lví, se občas líčí i jako tělo koně. Nohy má Chi Linovy. Z postoje lze vyčíst, že Pi Yao je silný a dokáže být i děsivý pokud má odradit nepřítele. Říká se, že existují dva druhy Pi Yao, jeden zemní a druhý vodní, mořský.

Legendy praví, že má Pi Yao prapodivné praktiky, pojídá zlato a stříbro, které přeměňuje v bohatství a životní štěstí. Proto má také tak plný břich. Otevřená tlama symbolizuje ono vydávání štěstí a bohatství zpět do světa. Pi Yao je často zaměňován s jinými Čínskými mytickými stvořeními. Díky svému vzezření připomíná ochranného psa Fu i Chi Lina. Chi Lina připomíná hlavně kvůli podobným nohám a jednomu rohu, který je pro Chi Lina charakteristický. Korpulentní postava, lví tělo a otevřená tlama zase ukazuje na podobnost se psi Fu, avšak Fu nejsou nikdy okřídlení a mají pod tlapami kouli a potomka.

Středověká rytina Pi YaoTradičně se mluv o několika typech Pi Yao, přitom každý má trochu jinou symboliku. Hlavním rozdílem v dávných dobách byl počet rohů. Pi Yao, dvourohý, podle tradice pomáhal odstranit zlé síly z okolí. Také dokázal zklidnit srdce Velevévody Jupiteru. Tian Lu, jednorohý, přinášel bohatství. Druhé dělení je dle okřídlené a neokřídlené formy. Okřídlený Pi Yao byl patronem studentů, vítr, vzduch je i  v Číně považován za živel intelektuální. Neokřídlený Pi Yao zase pomáhal hledat bohatství. Mohl se místo toho, aby měl hlavu v oblacích, soustředit na více materiální cíle.

Celkově se však mělo za to, že je Pi Yao pozitivní bytost, která má velkou magickou moc sbírat energii bohatství ze všech směrů. Podle pověstí pak takto nashromážděné bohatství, zlato a stříbro obzvláště, přetavil ve svém břiše a poté podával svému pánovi z otevřené tlamy. Také se věří, že dokáže svou energií pomoci v nesnázích, pokud má mít člověk podle Čínského kalendáře špatný rok.

O Pi Yao existuje hned několik známých mýtů. První praví, jak Pi Yao získal titul Tian Lu. Bylo to v době, kdy vládl Žlutý císař, Chuang-ti. Chuang-ti bojoval s nepřítelem Chi Youem. Šlo o bitvu u Zhuolu, druhou bitvu, která v Čínské historii byla zaznamenána. V této bitvě pomohl Pi Yao Žlutému císaři zvítězit a zasloužil se tak za titul Tian Lu, což znamená, Nebesa propůjčují štěstí a bohatství. Dle této legendy se Pi Yao poté stal symbolem císařské rodiny a byl znám i jako ochránce Císařské pokladnice, protože jeho sochy byly vystavěny, aby střežily císařské poklady.

Existuje i další válečný příběh. V tomto příběhu žil Pi Yao tři miliony let dávno v západní oblasti Číny. Byl to velký bojovník s ohromnou silou. Jednoho dne táhla armáda Jiang Ziya, premiéra Zhoua na válečné tažení. Na tomto tažení narazil Jiang na podivné okřídlené zvíře, které v životě neviděl. Zalíbila se mu však jeho svalnatá a mohutná postava. Zkrotil Pi Yaoa a začal na něm jezdit. Pi Yao se stal skvělým válečným společníkem a spolu vyhráli každou válku,  do které se pustili. 

Jiang si všiml při pečování o zvíře, že nikdy nevyměšuje i přes to, že neustále něco jí. Pi Yao vypouštěl ze svého těla jen libé vůně, které lákaly zvěř, kterou poté sněd. Když se Král Wu dozvěděl o úspěších Jianga a jeho zvířete, vyznamenal Pi Youa titulem Mrak.

Pi Yao v tradičním vyobrazeníO tom, proč vůbec Pi Yao nevyměšoval, pojednává třetí příběh. Vypráví o Nefritovém císaři. Podle některých legend je Pi Yao devátým synem Dračího krále. Nejraději ze všeho pojídal zlato, stříbro a šperky. Pi Yao měl na nebesích za úkol hlídat svět před démony, příšerami a nemocemi. Jednoho dne, kvůli svému nezkrotnému apetitu, se přejedl tak, že nemohl vykonávat svou tradiční práci a vykálel se na podlahu samého nebeského paláce. To Nefritového císaře rozzuřilo, Pi Yaoa potrestal, dal mu výchovný výprask a aby se již nikdy nemohla opakovat tato situace, zašil Pi Yaovi řitní otvor. Poté byl vykázán z Nebes. Díky tomu cokoliv co Pi Yao snědl, v něm zůstalo.

Poslední příběh je o He Shenovi. Ve starověku bylo zakázáno chovat Pi Yaoa pod pohrůžkou smrti. Jediný kdo měl to výsadní právo byla císařská rodina. He Shen byl vysoce postavený úředník císařského dvora. Byl považován za nezkorumpovanějšího úředníka v čínské historii. Tajně za zády císařského dvora choval pár Pi Yaoů, aby mu pomohli získat nezměrné bohatství.  Toho si všiml jiný úředník dvora Liu Yong a nahlásil vše císaři Chinlongovi.

Protože však byl He Shen císařovým oblíbencem, a také se velmi podílel na zvelebování země, císař He Shena nepotrestal. Tato zpráva se rozkřikla po celé zemi. Od té doby i prostý lid mohl vlastnit Pi Yaoa. Tento trend pokračuje až do dnešních dnů.

Císař Gaozu dal Pi Yaovi titul Císařský poklad. Napříč dynastiemi se jeho úloha nezměnila. Tiše hlídal císařské hrobky, odstraňoval geopatogenní zóny v královských hrobkách, strážil poklady a studovny a celkově přinášel prosperitu své zemi.

Využití ve Feng šuej

Pi Yao je universálním ochranným tvorem v tradici Feng šuej. Chrání majetek, rodinné štěstí, přináší bohatství a chrání před zlými silami. Na rozdíl od Fu a podobných ochranných bytostí je však Pi Yao i mnohem specifičtější ochránce. Dle tradice dokáže ochránit i před specifickými negativními energiemi jako je Tia Sui. Na rozdíl od Fu může být Pi Yao užit jak v páru, tak i jako jednotlivec.

Protože podle mýtů sbírá Pi Yao bohatství ze všech směrů, dříve se umísťovaly jeho sochy do všech čtyř směrů na střechy budov. Takto umístěný Pi Yao přináší do domova bohatství a prosperitu.  Pokud se umístí pár Pi Yao před vchodové dveře, brání vstupu negativní energie a přináší energii pozitivní. Také zajišťuje bezpečné vrácení domů, pro tento účel je možné mít i sošku Pi Yaoa v autě.

Socha Pi Yao ve Feng shui

Forma Pi Yao, Tian Lu, se tradičně používá k přilákání bohatství. Není dobré umístit Tian Lu tak, aby se díval k pohovce či stolu nebo jiným místům, kde lidé často setrvávají, také se nedoporučuje umísťovat jej nad úroveň očí, nebo na zem. Toto zvíře by jinak mohlo začít přivolávat negativní energii a působit majiteli potíže. Také by se němel Pi Yao umísťovat do koupelny nebo kuchyně.

V obývacím pokoji je nejlépe umístit Pi Yao do východní části, zde Pi Yao přináší energii zdraví celé rodině. Do obývacího pokoje lze umístit Pi Yao i na pracovní stůl, zde chrání před zlými duchy, zkaženými lidmi a neštěstím, v severozápadním rohu stolu také zvyšuje autoritu majitele, pokud jde o manažerský post.

Tradice také říká, že by se člověk nikdy neměl dotknout hlavy a tlamy Pi Yaoa, kdyby tak učinil, jeho blahodárná síla by nadobro zmizela.

Speciálně se Pi Yao se umísťuje do severozápadní části domu, směrem na jihovýchod. Takto chrání před negativní energií Tai Sui.