cchi

Hledání vnitřní harmonie, zdraví a obecné spokojenosti, je pro dnešního člověka stále komplikovanější, ale o to aktuálnější téma.

Řešení však nemusí být zdaleka nedosažitelné a staré čínské praktiky Čchi-kung k němu otevírají cestu.

cchiPár rychle zhltnutých soust často nekvalitního jídla, velké pracovní vypětí, stres a málo přirozeného pohybu. Když se tyto nejčastější „prohřešky“ běžného člověka sečtou, ve výsledku mohou znamenat nefungující mezilidské vztahy, špatnou koncentraci a v neposlední řadě se mohou projevit jako fyzická nevolnost nebo nemoc. Zatímco klasická medicína se zaměřuje na léčbu symptomů, podstata bývá ukrytá tam, kde léky zabrat nemohou. Cvičení Čchi-kung se naopak zaměřuje na prazáklad dobrého fungování těla a mysli.

Jak už napovídá název, jedná se o práci s energií čchi, která se díky cvičení přeměňuje a kumuluje tak, aby podpořila dobrou funkci orgánů, posílila krevní oběh a harmonizovala mysl. V každodenním životě člověka, zvláště s přibývajícím věkem, se (vnitřní) čchi, získaná například jídlem, dýcháním nebo pohybem, neustále spotřebovává a její nejdůležitější složka, pravá čchi (čen-čchi), trvale ubývá. Smyslem cvičení čchi-kung je nahradit tyto ztráty a zpomalit úbytek této čchi.

Čchi-kung je prospěšné nejen pro tělo, ale také pro duši...Přestože se tato metoda cvičení v Číně rozvíjela po tisíce let a stojí jako základní kámen k dalším cvičením a bojovým uměním, k západnímu člověku se dostala relativně nedávno. Nejčastěji se prvky Čchi-kungu předávaly v rodinném prostředí nebo na soukromých školách a nejvyšší stupně mistrovství, které podle legend zahrnují i schopnost levitace, předvídání budoucnosti nebo úderů na dálku, jsou utajeny dodnes. Lékařský Čchi-kung, který se v západním světě praktikuje v dnešní době, je však přístupný naprosto všem, a ačkoli úzce souvisí s duchovním životem, ten kdo se mu chce věnovat, nemusí jakkoli nábožensky smýšlet.

Když si navíc osvojíte základní metody Čchi-kungu, obejdete se i bez trenéra a jste schopni sami posílit zdraví a značně si prodloužit věk.

Jak cvičit Čchi-kung?

Základní prvky, se kterými se v čchi-kungu pracuje, jsou pohyb a mysl. Tyto energetické zdroje mohou být případně doplněny s ohledem na to, kde se cvičení provádí. Například když cvičíte brzy ráno, můžete přijímat energii ze slunce. Samotné cvičení nemusí nutně obsahovat sparing ani jakékoli bojové prvky. Dá se provádět vnitřně a jednou z metod je třeba třesení tělem, při kterém se znečištěná čchi dostává ven z těla. Cvik vypadá tak, že v uvolněném postoji cvičenec třese tělem, přičemž se paty zvedají zhruba dva centimetry nad zem. Při každém dopadu paty se mysl zaměřuje na odchod špatné čchi z těla.

Pro čínské cvičení čchi-kung si vyberte místo, kde se cítíte dobře. Nejlépe v přírodě.Cvičit se dá také vleže. Tento styl je vhodný zejména pro vyrovnávání krevního tlaku. Člověk s vysokým tlakem natáhne vleže ruce podél těla dlaněmi nahoru, nadechujte se přes bod paj-chuej (bod na temeni hlavy na spojnici uší). Potom vydechujte a představujte si jak čchi protéká z bodu paj-chuej do bodů Yongquan (na chodidlech) a usíná.

Lidé s nízkým krevním tlakem leží s dlaněmi nahoru a soustředí se na opačný tok energie, tedy z chodidel směrem k hlavě. Informace o dalších stylech cvičení podají prakticky v každém centru pro tradiční čínskou medicínu nebo přímo lektoři.

Každopádně je během cvičení jakýmkoli stylem dobré dodržovat základní zásady. Před samotným cvičením je dobré hodinu nejíst, mít na sobě volné oblečení, zejména v okolí pasu. Místo, kde se cvičení provádí, by mělo být vzdušné a prostorné. Lepší je cvičit pravidelně po kratších časových úsecích, například čtvrt hodiny každý den, než třeba dvakrát týdně po jedné hodině. Nejlepší doba pro cvičení je po probuzení, před spaním nebo o půlnoci. Mysl by měla být uvolněná a nesmí být ovlivněná alkoholem nebo jinými omamnými látkami. Většina stylů bývá již přizpůsobena evropskému životnímu stylu a jejich zvládnutí nevyžaduje zvláštní změny ve stravovacích návycích, životního způsobu ani pracovního rytmu, slouží především k ozdravění člověka.

Zdravější a přirozenější

Čínští mistři čchi-kungLékařský čchi-kung má senzační výsledky při léčbě nemocí, které aktivizovali odbornou veřejnost. Vědci začali provádět porovnávací měření mezi cvičenci a běžnými lidmi a většina označila vliv Čchi-kung za obdivuhodný a ve svých studiích konstatují, že má toto cvičení blahodárný vliv na všechny druhy nemocí.

Výraznou změnu ale podle odborníků pocítí i zdravý člověk. Ten se díky metodám Čchi-kung stává vyrovnanější, harmoničtější a pozitivní. Kromě toho je díky pročištěným energetickým kanálům citlivější, jak na tělesné tak sociální úrovni, a dokáže lépe posuzovat reálný svět. Je svým způsobem více „tímto okamžikem“, tím pádem dokáže lépe využívat přirozené cesty k dosahování cílů…