lékař

Zdravotní turistika je stará téměř jako lidstvo samo. Vyhlášené lékaře a později kliniky vyhledávali lidé po celém světě a neváhali kvůli léčbě své nemoci absolvovat dlouhé cesty.

Nejinak je tomu i dnes, mezi nejvyhledávanější odborníky patří lékaři tradiční čínské medicíny, které je možné navštívit přímo v jejich domovině, v Číně.

lékařCo svět světem stojí, trpěli lidé různými zdravotními neduhy. V touze po jejich vyléčení podnikali dlouhé cesty a obraceli se na vyhlášené doktory, jejichž lékařské umění daleko přesahovalo hranice oblasti, v níž působili. Vyléčení pacienti pak po svém návratu překvapovali své sousedy vyprávěním o schopnostech zámořských lékařů a jejich neobvyklých léčebných procedurách. Sami na sobě pak před udivenými posluchači demonstrovali své uzdravení od mnoha rozličných onemocnění.

To potvrzuje, že zdravotní turistika není specialitou současné doby, ale má v podstatě tisíciletou historii.

Lékaři v Číně neléčí jen nemoci, ale celého člověka

Lékařské pokroky a možnosti, které nám nabízí současná medicína, můžeme dnes využívat prakticky kdekoli. A to hlavně díky globalizaci, která nám v tomto ohledu přinesla obrovskou výhodu v dostupnosti a přístupnosti amerických i čínských klinik, které jsou otevírány po celém světě. Je zajímavé, že přestože tak mají lidé možnost se pohodlně léčit v blízkosti svého domova, je mnoho těch, kteří neváhají za léčbou jezdit do vyhlášených klinik například v Německu, Izraeli nebo v Číně.

Proč tomu tak je?

Podle průzkumů dávají pacienti při výběru kliniky přednost zdravotnickému zařízení, které je vybaveno nejnovějšími poznatky lékařské vědy a zároveň poskytuje vysoký komfort a služby, což je příznačné především pro evropské nemocnice.  V čínské medicíně je přístup k léčbě poněkud odlišnější: výsledek zde závisí především na lékaři, na jeho schopnostech, zkušenostech, přístupu k pacientovi a celému léčebnému procesu. Proto je velice důležité pečlivě si vybrat odborníka, kterému svěřujeme své zdraví. A proto jsou právě čínští lékaři hojně vyhledáváni a lidé za nimi cestují mnoho a mnoho tisíc kilometrů.

V čínské medicíně je tedy kladen větší důraz na samotné dovednosti lékaře, než v medicíně evropské. Navzdory názoru, že metody orientální medicíny jsou univerzální a léčba není zaměřena na jednotlivé orgány ale na celého člověka komplexně, specializace lékařů čínské medicíny stále existuje. Proto někteří lidé dávají přednost velkým klinikám, kde je soustředěn velký počet odborníků před jednotlivou ordinací, jejíž pověst spočívá na osobě jednoho jediného lékaře. A to navzdory skutečnosti, že se jedná o lékaře velmi známého a úspěšného.

Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi

Dalším důvodem absence kapacit z  ve velkých světových klinikách je také fakt, že přilákat ty nejlepší lékaře k práci mimo Čínu je téměř nemožné. V neposlední řadě i proto, že dobří lékaři jsou v Číně velmi respektováni, zpravidla nebývají moc mladí a mají velmi dobrou úroveň příjmů. Nechtějí odejít na dlouhou dobu od svých akademických oddělení, studentů, klientů a stálého životního stylu. A žádné peníze je k takovému kroku nedokážou inspirovat.

Co tedy můžete udělat, pokud se chcete nechat léčit kvalifikovaným a vyhlášeným lékařem tradiční čínské medicíny? Nejlepší je vypravit se za ním přímo do samotného centra dění. Do Číny.

Moderní a tradiční medicína si podává ruce

lékařV tuto chvíli je velmi důležité zmínit a zdůraznit, že seriózní kliniky čínské medicíny se nejen nevzdávají úspěchů moderní medicíny, ale široce je využívají ve své praxi. Diagnóza stanovená tradičními metodami (podle tepu, stavu jazyka, duhovky oka, atd.) se tak doplňuje o výsledky vyšetření moderním vybavením. Rentgenografie, CT, ultrazvuk, EKG a další přístrojové diagnostické techniky pomáhají lékařům čínské medicíny upřesnit diagnózu a správně stanovit léčbu. Tato kombinace tradičních čínských a moderních evropských prostředků k diagnostice a léčbě se nazývá integrativní medicína.

Čínské kliniky a čínští lékaři jako pokračovatelé lékařské dynastie

V Číně existuje státní regulace zdravotnických zařízení a třístupňová klasifikace nemocnic. Pro zajištění vysokého standardu zdravotní péče zavedlo Ministerstvo zdravotnictví Číny systém certifikace a pečlivě sleduje dodržování stávajících norem. Nejvyšší třetí stupeň znamená, že kromě diagnostických a léčebných služeb v takových zařízeních existují výzkumné a vzdělávací instituce, stejně jako vlastní databáze zásobování léky. Na rozdíl od České republiky, kde jsou nejmodernější kliniky soustředěny v hlavním městě, nejlepší čínské nemocnice se nacházejí daleko od průmyslových center, v místech, kde tradičně žily dynastie známých doktorů a je zde zachováno pokračování lékařských tradic. Tyto nemocnice mají státní podporu a jsou určeny k léčbě nemocí, ne k odpočinku cizinců. A přesně v takovém zdravotnickém zařízení se dá získat kvalitní péče v těch nejobtížnějších případech.

Léčit se u čínských lékařských kapacit dnes můžete i vy

Kromě veřejných nemocnic se nyní v Číně nachází mnoho soukromých zdravotnických zařízení. Některé z nich mají moderní vybavení a mají tendenci přitahovat zkušené lékaře, jiné věnují větší pozornost svému vzhledu a .

V poslední době se zdá, že stále více lázeňských center se zaměřuje na příjem cizinců z Evropy a Ameriky, zejména střediska organizované v Dalianu, Pekingu a Šanghaji. Jsou široce propagovány a velmi oblíbeny u turistů kvůli pohodlnému prostředí a komfortu a poskytují veškeré služby, na které jsou Evropané zvyklí. Proto pokud chcete získat nové zkušenosti v oblasti léčby, odpočinout si a také se pobavit, je pro vás návštěva takového lázeňského centra tou nejlepší volbou.