talisman: nefritový diskNefrit  - pro Číňany je víc než kámen. Chrání a zajišťuje to nejcennější – zdraví a  sílu. Ve starověké Číně byl nefrit považován za nejvznešenější drahokam a byl ceněný více než zlato či slonovina.

talisman: nefritový diskV Číně je možné spatřit symboly úspěchu takřka všude -  od kapesníků počínaje, konče náhrobními deskami. Velké množství příznivých symbolů je ve shodě s čínskými znaky, které jsou spojeny se štěstím, prosperitou a dlouhověkostí. Nežádoucí symboly - jsou homonymem "smrti" a "nezdaru".

Není pochyb o tom, že tradice a kultura nefritu je nejznámější a nejpopulárnější právě v Číně a je stará jako čínská civilizace. Archeologové nalezli na území Číny nefritové předměty z období raného neolitu (přibližně 5000 let před naším letopočtem), které reprezentovaly kulturu Hemudu ( Zhejiang ), dále artefakty kultury Longshan (3000 - 2000 l. př. n. l. - podle toku Žluté řeky) a kultury Liangzhu  (3400-2250 delta Yangtze, Taihu).

Prvopočáteční nefritové disky "bi" představovaly rituální předměty, které pomáhaly duším najít cestu do nebe, stejně tak symbolizovaly zdraví, vojenskou moc a výjimečnost.

Nefrit - ochrana, zdraví, síla.

nefrit - Feng Shui symbol zdravíVe starověké Číně byl pevný a hladký nefrit ( po vyleštění ) považován za nejvznešenější drahokam a byl ceněný více než zlato či slonovina. Číňané jej nazývali "Yuj", slovem, které mělo význam jako: vznešený, vzácný, čistý. Podle legendy se narodil kámen během bouře, a z toho důvodu mají všichni v Číně kousek kamene v domě, aby se "blesk bál."

Další legenda říká, že nefrit vykrystalizoval měsíční svit, který "vzešel" ze svatých hor. Není divu, že "Yuj" považovali za kámen hodný bohů a byl též v širokém měřítku používán při obřadech u císařského dvora.

Nefrit byl používán rovněž při pohřbívání, neboť panovala domněnka, že kámen zabraňuje rozkladu těla. Figurky nefritových cikád byly proto vkládány zemřelým do úst. Číňané věřili, že se hmyz dostane z mrtvého těla pryč teprve po dlouhé době zrání. Čínští císaři byli pohřbíváni v nefritových rubáších ( lamely nefritu se přilepovaly na tkanou látku ).

Nefrit je ztělesněním kosmického principu. Disponuje pěti osud tvořícími schopnostmi v souladu s čínskou filozofií, kterými jsou: soucit, pokora, odvaha, spravedlnost a moudrost. Byla mu také připisována laskavost, znalosti, mravnost, bezúhonnost, vytrvalost, spontánnost, morálka a muzikálnost. Konfucius spatřoval v nefritu "všechnu krásu a vznešenost, s nimiž by mělo korespondovat lidské chování. Kámen symbolizoval myšlenku "Ťun-Či" - "Ušlechtilého Člověka“. Taoističtí kouzelníci míchali lektvary s mletým nefritem jako elixír nesmrtelnosti.

Nefrit předepisovali též jako magický prostředek schopný odrazit zlo a v otázkách lidského organismu přiřkli nefritu netušené možnosti - například, že dokáže odsát jed z těla.

Čínští básníci přirovnávali kůži krasavic k "voňavému nefritu" a určitou část těla nazývali  "nefritovou bránou".
Nicméně víra v zázračnost nefritu přetrvává v Číně do dnešní doby.

Amulet: nefritový diskNefritová "bulka" ( nefritový disk bi nebo pi - 璧) byl čínský tradiční dárek pro novorozence. Nefritové "pozornosti" upřednostňovali zejména čínští úředníci. Ve sportu vždy dostal vítěz nefritovou "cenu",  zatímco ostatním umístěným na stupních vítězů byla udělena cena ze zlata či slonoviny.
Jako hold drahocennému nefritu navrhli klasičtí čínští filozofové vytvoření "ministerstva nefritu."

Přesně řečeno, nefrit neboli "Yu" - je obecným výrazem pro dva drahokamy - nefrit a jadeit. V Číně byl známý jen měkký nefrit ( Ruan Yu), až do doby, než byl dovezen jadeit - tvrdý nefrit (Ying Yu) z Barmy, a to za vlády dynastie Jüan ( 1217-1368).

"Zhen Yu,"je označení v prvním čínském slovníku Shuowen Jiezi pro "pravý nefrit", využití nefritu a jadeitu až do počátku 19. století.

Nefrit je známý pod názvem "Lao-Yu" - starý nefrit a "Bai-Yu" - bílý nefrit.

Jadeit (Feicui-Yu)

Jadeit se v čínštině nazývá "Feicui-Yu", "nefrit ledňáčků" a v současné době je cennější než nefrit.

V čínštině má mnoho slov slovotvorný základ právě v nefritu. Například pojem "mír" a "přátelství" obsahuje "yu'' stejně jako nefritové hedvábí – "yu-po". Kdysi byly tyto dvě hodnoty společně využívány během náboženských obřadů nebo diplomatických jednání.

V současné Číně se z nefritu dělají figurky folklórních a mytologických postav, ozdoby, amulety symbolizující různé lidské kategorie a přání. Nefritový kohout nebo husa znamená věrnost a obětavost, motýl - lásku, bambus - rodinnou pospolitost,  nefritové prasátko - rozkvět, prosperitu. Nefritové náramky nosí ti, kteří věří v jejich pomoc při revmatismu{jcomments on}

nefrit-kohoutnefrit-kachnanefritovy-prasatkonefrit-motyl