Buvol hojnostiBuvol je známý pro svou uctivou a mírnou povahu, ale také pro svou schopnost dosáhnout vytyčených cílů. V Číně je jedním ze zvířat ve zvířetníku a silným symbolem.

Toto zvíře j považované za posvátné po celé Asii. Jarní buvol přináší pozitivní novinky a štěstí, přísun peněz a finanční zajištění.

Buvol hojnostiToto zvíře j považované za posvátné po celé Asii, od Číny po Nepál, Indii a Thajsko. Bylo ctěno jako klidné, čestné, vznešené a spolehlivé zvíře, které tvrdě pracuje a nezalekne se žádné překážky. V moderní době je symbolem štěstí v obchodě, v podnikání na burze a jiných finančních odvětvích.

Buvoli byli důležitá zvířata již ve . Zde byli používání farmáři jako zemědělská zvířata a používali se k orání nepoddajné půdy. Pro svou práci byli odjakživa skvěle stavění, mají mohutnou a svalnatou postavu a jsou tedy schopni bez sebemenších potíží orat i tvrdou půdu. Jejich svaly a klidná povaha je předurčily i k práci u mlýnského kamene, který svou silou otáčeli a tím drtili zrno na mouku. Krom toho sloužili buvoli i jako potrava a zdroj kůže.

Buvol byl odpradávna v Číně symbolem nadcházejícího jara, neboť na jaře začínala jeho práce na polích. S příchodem jara souvisel i rituál „Bití jarního buvola“, který se pořádal první jarní den. Poté co se vzýval Bůh obilí Mang Shen, vzal vysoce postavený hodnostář barevnou palici a začal bít hliněnou sochu buvola. Mang Shen dle tradice při bití probouzel přírodu.

Buvol v Číně vážené zvířeAby měl rituál největší účinek, čínští astrologové dle složitých výzkumů odvozovali, v jaké pozici bude mít hliněný buvol ocas a jakou bude mít barvu. Věřilo se že, pokud se člověk podíval při ceremonii na hliněného buvola, dozvěděl se, jaké bude počasí a jak dobrá nadcházející sklizeň.

Mnozí badatelé se domnívají, že právě tento rituál se stal předobrazem slavnému mexickému obřadu piñata. Původní piñata se prvně objevila v Evropě ve 14. století a poté ji Španělé dovezli do Ameriky. Tam se stala populárním zvykem. Tak jako u čínského obřadu bití buvola, se i v mexické piñatě bije podobizna zvířete, většinou osla, buvola, nebo krávy.

V moderní době se piñata plní sladkostmi a různými pochutinami. V původní tradici to ale byly semena rostlin, která se bitím šířila po okolí. Šlo tedy o velice podobný rituál.

Příchod jara buvola spojuje s přívalem dobrých zpráv, hojnou úrodou, štěstím a přívalem dobré nálady, která zažene pochmurnou zimu.

Buvol se objevuje hojně i v mytologii. Často jsou to vodní božstva, která přijímají podobu buvola. Jeden takový příběh je z dynastie Čchin. Vypráví o úředníkovi Li Bingovi, který musí vyřešit problém s jedním říčním bohem. Ten rok co rok vyhrožuje tamním vesnicím, že způsobí velké záplavy, pokud mu neobětují dvě panny v řece, aby se následně staly jeho manželkami.

Říční bůh byl velice vybíravý a spokojil se pouze s těmi nejkrásnějšími pannami. Jenže rodiny se nechtěly svých dcer vzdát zadarmo. A nyní stála nejkrásnější panna milion měďáků. Li Bing byl otcem dvou krásných panen. Rozhodl se, že Říčního boha obelstí. V den obětování přivedl své dcery a pár úředníků na místo.

Li BingLi Bing nabídl přípitek na novomanžele, ale Říční bůh se vína nenapil, protože nemohl. Li Bing poté vytáhl meč a žádal omluvu za to, že Říční bůh urazil jeho a jeho dcery. Té se mu nedostalo a tak vyzval Říčního boha k souboji. Rázem zmizel a na druhé straně se objevili zápasící buvolové.

Li Bing se po chvíli opět objevil v lidské podobě a úředníkům nakázal buvola na druhém břehu zabít. Tím se okolní vesnice malicherného boha zbavily.

V buvola se často měnila nejen božstva, ale i taoističtí kněží. Jedním takovým byl bojovník s draky  Xu Zhenjun. Ten se narodil podle legendy z perly, kterou do matčina lůna vložil fénix. V podobném příběhu, jako o Li Bing i Xu Zhenjun bojuje s drakem, který způsobuje povodně. Při souboji se Xu Zhenjun změní nejdříve v draka a poté v černého buvola, drak se promění v buvola žlutého a Xu Zhenjunovi prchne. Vezme na sebe lidskou podobu a snaží se splynout s davem. Xu Zhenjun však draka pozná a porazí.

Další mýtus, kde je velice zastoupen buvol, je též spojen se záplavami. Císař dynastie Tang  Xuanzong v provincii Shanxi měl každé jaro potíže se záplavami, které mu pravidelně bouraly most přes Žlutou řeku. Tento most sloužil jako hlavní cesta spojující sever Číny s mnohem zalidněnějším jihem, proto byla jeho každoroční ztráta velkým problémem.

Císař Xuanzong, protože byl vzdělaný v čínské mystice, věděl, že se tradovalo, že buvol zklidní každou vodu, ve které stojí, i tu nejdivočejší. A tak nechal své architekty navrhnout most, který bude na místě držen řetězy připoutanými ke čtyřem železným pilířům ve tvaru buvolů. Buvoli měřili od 15-50 stop. Buvoli byli železní, protože železo odhání draky, kteří byli podle legend za záplavy zodpovědní.

Železní buvoliTento příběh má reálný základ, protože roku 1989 byly tito buvoli objeveni při archeologických vykopávkách. Nyní jsou známí jako Železní buvoli z Pujinského mostu.

Příběh, který poukazuje na astrologický význam buvola, se jmenuje Přadlena a nebeský buvol.  Oh Zhi Nu byla přadlena a dcera boha Nebes. Byla jedním z tkalců kosmu a zajišťovala, že vše je na správném místě.

Zamilovala se však do nebeského buvola, který žil naproti přes řeku. Bůh Nebes nakonec svolil se svatbou, když viděl jak je jeho dcera rmoucena láskou.  To však mělo neblahé následky. Zamilovaná Oh Zhi Nu odmítala dál dělat přadlenu. To jejího otce rozzuřilo a nechal jí opět přivést přes řeku s tím, že může přejít pouze sedmého dne, sedmého měsíce v roce.

Tento příběh je popisem nebeských těles a jejich odloučení a následnému opětovnému shledání po roce putování.

Ve všech příbězích je buvol silným a umíněným. Tvorem, který si stojí za svým. V Číně se stal buvol právě proto také symbolem pro vytrvalý souboj s přírodními vlivy, tak jako demonstruje druhý příběh.

Charakter buvola je zachycen i v Čínském zvířetníku. Buvol je dle čínské astrologie znamení, které je obětavé, věrné a milující. Buvol je ochráncem rodiny a jejích hodnot, toto je patrné v příběhu o Li Bingovi, který se postaví Říčnímu bohu, aby zachránil své dcery. V Čínském zvěrokruhu je buvol nejplodnějších znamením.

Buvol má až posvátnou úctu k duchovním tradicím a rituálům, obzvláště těm, které jsou spojeny s jeho vlastním rodem. Takovým tradicím je zcela oddán. Astrologický buvol je také symbolem klidu, vytrvalosti, pečlivosti a vnitřního štěstí.

Buvol se objevuje i jako ochránce před zlými silami. Buddhističtí mniši jej považují za posvátné zvíře, které odhání démony. V Buddhistickém chrámu v Peipingu je vztyčená ohromná bronzová socha buvola, která chrání tento chrám a mnichy před démonickými silami a také chrání vodstva před rozvodněním.

Buddhisté také věří, že má buvol moc přeměnit každé přání ve skutečnost.

Buvol vystupuje jako démonická bytost jen zřídka, ale i takové případy jsou známy. Wu Chang Gui jsou poslové, kteří posílají mrtvého do podsvětí. Jeden je žena a druhý muž. Doprovází je dva démoni, jeden má hlavu koně a druhý hlavu buvola.

Buvol ve Feng shui

Buvol se dostal do tradice Feng shui díky svému charakteru. Ze své povahy je klidný, ale pokud je třeba, aby vykonal nějakou práci, nezáleží na tom, jak těžká bude. To z něj dělá skvělý symbol pro každého, kdo chce dosáhnout velkého úspěchu.

Buvol je velice rozšířený a jeho využití se liší podle užité symboliky. Pokud je buvol křiklavě zbarven, představuje Jarního buvola, který přináší a štěstí. Také symbolizuje hojnost. Pokud má na sobě vyobrazení Jin a Jang, značí to také rovnováhu, kterou poskytuje, takovou, jakou mu dodávají čtyři statné nohy.

Často se také vyobrazuje, jak stojí nebo leží na čínských mincích pro štěstí. Většinou je takový buvol celý zlatý. V tomto vyobrazení představuje hlavně přísun peněz a finanční zajištění.

Buvol hojnosti Feng shui

Existuje i buvol zastupující . Tento buvol je obzvláště vhodný pro zrozence v tomto znamení. Symbolizuje jejich neskonalou věrnost, laskavost, smysl pro tradici a rodinu, ale také neoblomnost, boj proti bezpráví a sílu vždy bojovat. Takový buvol je vhodný pro lidi, kteří musí často riskovat.

Pokud chce majitel zvýšit prosperitu celé své rodiny, doporučuje se umístit sošku buvola do severovýchodního rohu domu. Pokud chce vlastník buvola zrychlit svůj kariérní růst, na burze, nebo být úspěšnější v podnikání, je vhodné buvola postavit na pracovní stůl v pracovně.

Do jihovýchodního rohu obývacího pokoje se buvol umisťuje, pokud chce rodina . Takto umístěný buvol bude přinášet do domova energii prosperity a bohatství a bude ji zde kumulovat.

Pokud potřebujete zvýšit osobní úspěch a zlepšit své úsilí, umístěte buvola na svůj osobní oltář. Buvol vám usnadní cestu životem. Pokud chcete snadné vítězství, odstranění překážek a byrokratických nařízení ve svém pracovním životě, položte sošku ve svém domě na sever. Buvol bude hlídat, zda vás někdo nechce obelstít, nebo pokud s vámi někdo z kolegů nebude jednat narovinu. Také vás ochrání před nekalou soutěží.

Buvola pro úspěch umístěte na svou pokladnu, pokud chcete zvítězit nad konkurencí a zvýšit své zisky. Protože je buvol i symbolem plodnosti, je možné jej umístit do ložnice do západního rohu místnosti, zde bude působit harmonicky na partnery a zvýší možnost početí.

Také je možné prosit buvola přímo o .{jcomments on}