BuddhaBuddhismus je velice rozšířeným filosofickým směrem, který uznává skoro půl miliardy lidí na celé Zemi. Tento směr přišel do Číny zhruba kolem prvního století po Kristu. V roce 166 nechal Čínský císař Wen-ti postavit ve svém paláci svatyni, na počest Buddhy. Tímto aktem chtěl prosadit buddhismus, jako jedeno z nejdůležitějších náboženství císařství po boku s Taoismem. V té době se s Taoismem i notně mísil.

Buddhismus jako směr přišel z Indie. Prvním Buddhou, který kdy žil, byl dle legendy Gautama. Ten založil filosofii na myšlence, že člověk ze své podstaty trpí. Buddhisté věří, že člověk prochází cykly znovuzrození, které mu mají dát zkušenosti a lekce. Aby se člověk vymanil z tohoto koloběhu, musí se oprostit od tužeb a následovat Osmidílnou stezku. Ta říká, jak se má člověk chovat a přemýšlet, aby dosáhl osvícení, nebo Nirvány.

Socha BuddhySprávně myslet a konat je totiž podle učení Buddhismu jedinou cestou, která vede z koloběhu reinkarnací.

V Číně se utvořilo mnoho různých stezek Buddhismu. Každá obsahující rozdílné učení o Buddhovi a od Buddhy.

Liší se jak v informacích o Buddhovi, tak i v chápání povahy kosmu a samotného způsobu dosažení osvícení. Mezi důležité buddhistické školy patří Mahayana. Tato buddhistická škola učí, že každé živé stvoření v sobě má spícího Buddhu. Pokud se tvorovi podaří jej probudit, dosáhne osvícení.

Toho však jen málokdo dosáhne bez cizí pomoci. Mahayanaští Buddhisté věří, že Gautama byl pouze vtělením, nebo zhmotněním vše-Buddhy, nebo životní síly. Buddha je mocná bytost s různými vtěleními.

Samotný zakladatel Buddhismu Gautama se narodil někdy kolem roku 530 před Kristem. Byl z královského rodu, měl ženu a čekal s ní dítě. Rozhodl se však opustit pohodlný život a vydal se na cestu za osvícením. Osvícení nakonec dosáhl ve 35 letech, když porazil démona Maru při meditaci. Poté po světě hlásal své učení.

Jedním z učedníků byl dle legendy Ananda. Ananda byl úplně prvním učedníkem, který byl jmenován „První, který slyšel Buddhu“. Ananda byl podle jisté buddhistické tradice bratrancem Gautamy. Nad všemi učedníky vyčníval, měl nejlepší paměť a tak znal veškeré Buddhovy přednášky z paměti. Pro tuto vlastnost byl také nazýván Strážce Dharmy.

Po smrti Buddhy byl svolán první Buddhistický koncil. Zde Ananda recitoval zpaměti všechny Buddhovy přednášky, na kterých byl přítomen. Druhým známým Buddhovým učedníkem byl syn Gautamy Luohuluo.

Pět moudrých Buddhů

V Čínském buddhismu vystupuje Pět moudrých Buddhů. Někdy nazýváni Pět Vítězů, nebo Pět velkých Buddhů moudrosti. Těchto pět Buddhů bylo representací pěti kvalit Buddhy.  

Pět BuddhůPět Buddhů reprezentuje pět principů osvícení. Modrost, soucit, síla, aktivita a krása. Těchto pět Buddhů se staví podobně jako v západním okultismu do různých směrů. Achu na východ, Baosheng Fo na jih, Amitābha na západ, Amoghasiddhi na sever a do středu Vairocana, jako zprostředkovatel.

Baosheng Fo symbolizuje asketizmus. Achu symbolizuje klidnou povahu, Amoghasiddhi representuje Buddhovo dosažení Nirvány, Amitābha je nekonečným světlem a Vairocana Buddhovou radostí.

V Číně je velice rozšířený takzvaný Budai, Smějící se Buddha. Budai není znázorněním Gautamy, ale Maitréji, příštího Buddhy, který ještě dlí na nebesích. Maitréja má přijít na Zemi a dosáhnout plného osvícení. Poté má učit čisté Dharmě, nejvyšší pravdě a odhalit nejzazší skutečnost o kosmu.

Sedm bohů štěstí

Budai se stal velice populárním symbolem po celé Asii. V Japonsku je znám jako Hotei a stal se jedním ze Sedmi bohů štěstí, Shichi Fukujin v Šintoismu. Sedmice bohů štěstí se zformovala zhruba v 15. století, z počátku nebyl panteon stálý a některá božstva se obměnila. Mnoho učenců věří, že Shichi Fukujin vznikli z mnohem starší Čínské myšlenky o Sedmi mudrcích z bambusového háje. Sedm mudrců byla skupina učenců, muzikantů a spisovatelů, kteří spolu cestovali po Číně a kritizovali tamní poměry. Stali se inspirací dalším umělcům a učencům po celé Číně. Toto sedmero umělců se stalo později symbolem hlavních ctností člověka.

Místní lid věří, že v noci na Nový rok se Sedmero bohů štěstí sejde na lodi a společně jedou rozvážet štěstí. Další tradice učí, že v noci z prvního na druhého ledna, pokud děti umístí pod polštář obrázek Sedmi bohů štěstí na své lodi, a budou se jim zdát v noci šťastné sny, celý nadcházející rok budou mít štěstí, pokud se jim budou zdát špatné sny, musí se pomodlit k Baku (pojídači nočních můr), aby zažehnali smůlu.

Smějící se Buddha

BudaiV celé Asii je vyobrazován jako tlustý usměvavý mnich s velkým břichem. Často má na zádech plátěný pytel. Jeho pytel nikdy není prázdný, symbolizuje nekonečnou ochotu pomoci chudým a potřebným. V pytli většinou nosí jídlo, pití a jiné poklady. V ruce často drží Čínský vějíř oogi, vějíř dávající přání. V dávných dobách tímto vějířem aristokraté kynuli svým poddaným, že jim bude vyhověno.

Budai je též občas vyobrazen obklopený skupinou dovádějících dětí. Tento smějící se Buddha se stal patronem barmanů, ochráncem dětí a pánem zábavy.

Dle Čínské historie byl Budai Chánský mnich, který žil v období dynastie Liang, někdy kolem 907-923 po Kristu. Jeho buddhistickým jménem bylo Qieci, což znamená: Toto slibuji. Byl znám pro svou dobrou a milující povahu.

Budai se vyskytuje i v Zenu, kde se o něm hovoří v jednom koánu. Budai cestoval po světě a dával chudým dětem sladkosti. Cestoval od města k městu a peníze si bral pouze od zenových mnichů a studentů. Jednoho dne před něj přišel mnich a zeptal se jej, co vlastně znamená Zen. Budai položil svůj pytel a odpověděl. Jak lze poznat, co je Zen? Potom opět zvedl svůj pytel a šel dál.

Sochy a vyobrazení Budaie se staly chloubou mnoha chrámů, restaurací a obchodů.

Buddha ve Feng shui

Buddha je ve Feng shui velmi častým symbolem. Většinou se objevuje jako Budai, Hotei, Usměvavý Buddha. V tradici Feng shui je známo mnoho pozic a vyobrazení tohoto bůžka.

Buddhovo velké břicho a úsměv symbolizuj hojnost a štěstí a plný život. Občas drží Buddha misku, což je tradiční symbol, se kterým je v buddhismu vyobrazován a značí bohatství.  

Někdy má u nohou děti, nebo je táhnut skupinou chlapců na voze. Toto je symbol ochoty, vždy pomoci v nesnázi, a lásce, kterou dává všem okolo. Budai chrání ty, kteří nemají jiné možnosti, jak se uchránit. Děti, které jej doprovázejí, nebo táhnou, symbolizují též nevinnost.

Feng shui socha Buddhy

Existuje mnoho Buddhů pro různé příležitosti. Buddha pro bezpečné cestování má přes rameno svůj pytel a v ruce Kouli bohatství. Buddha pro prosperitu má ruce nad hlavou a svírá v nich ingot. Buddha pro lásku sedí s nohama u sebe, pytel má přes rameno a v ruce drží Kouli bohatství. Buddha spirituální cesty drží vějíř a náhrdelník. Buddha šťastného domova má u sebe deštník. Buddha pro dlouhý život sedí na pytli požehnání v ruce má Kouli bohatství a v druhé ingot.

Vějíř symbolizuje štěstí, Budai jím mává, aby zažehnal problémy. Koule bohatství má stejnou úlohu jako perla. Přináší moudrost. Miska přináší bohatství a úrodu, slunečník chrání před neštěstím, tak jako chrání před spálením od slunečních paprsků. Pokud Buddha sedí na penězích, nebo na pytli, chrání tak finance.

Je mnoho míst, kam lze Buddhu umístit. Buddha je symbolem moudrosti, štěstí, vyrovnanosti, osvícení, blahobytu a pozitivní energie. Proto se jedná o universální symbol ve Feng shui, který je vhodný téměř kamkoliv.  Sochy Buddhů se staví od nepaměti, a některé dosahují enormních rozměrů.

Buddha se umisťuje do rohu místnosti, tam kde obvykle meditujeme, nebo na oltář. Takto umístěný symbolizuje vnitřní klid a hledání cíle a smyslu života. Jako usmívající Buddha zde symbolizuje požehnání na životní stezce.

Většina Feng shui učenců radí umístit sošku Buddhy naproti hlavním dveřím, na stolek asi třicet centimetrů vysoký. V tomto místě může Buddha zahnat veškeré negativní energie, které dveřmi budou do domova pronikat. Buddha se smí též umístit do obývacího pokoje. Nejlépe naproti předním hlavním dveřím.

Studenti si mohou umístit sošku Buddhy na svůj pracovní stůl. Jedná se o skvělé místo pro zvýšení učebního zápalu, schopností a pomůže ve studijních cílech, dodá stejnou energii, kterou potřeboval Buddha, když se snažil dosáhnout osvícení.

Pro obchodníky je ideální umístit sošku na recepční stůl. Takto umístěný Buddha přinese do firmy .

Buddha se také umísťuje do zahrad, zde se nejvíce hodí v jeho vyobrazení v pozici lotosového sedu. Dodává harmonii místu.

Buddha by se neměl umísťovat do ložnic, koupelen, ani do jídelny, takové jednání se považuje za nevhodné. Poté zde může dojít ke špatnému proudění energie.

 Buddha by též neměl nikdy stát na holé zemi. Feng shui experti radí, že by měl být minimálně 4 cm od země, jinak také dochází ke špatnému proudění energie Chi.

K Buddhovi je třeba se chovat s respektem a zacházet s ním s úctou, kterou si zasluhuje, pak přináší do domova blahodárnou energii a svým majitelům se hojně odvděčuje.

Podle starých folklorních legend platilo, že pokud chtěl člověk, aby k němu přišlo štěstí, měl dobrý den, vyhýbala se mu smůla, uzdravil se, nebo chtěl splnit nějaké, měl by pohladit Buddhovo břicho pro štěstí.{jcomments on}