Chceš-li hladovému pomoct, nedávej mu rybu, ale nauč ho chytat ryby.


Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se roznesou na tisíc mil.


Dobrý člověk prospívá zemi, dobrá země prospívá stromům.


Než li jen přát si ryby, raděj začni plést sítě, aby mohl ji chytat.


Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.


Víra a Láska neodstraňuje strach, ale umožňuje jít dál na vzdory strachu.


{jcomments on}

Nemoc přichází tak rychle, jako když se zeď zřítí, ale odchází tak pomalu, jako se hedvábí od kokonu uvolňuje.


Nejprve nemoc prozkoumej, potom napiš recepty.


Lékař je jako střecha, která tě chrání před deštěm, ale ne před bleskem.


Lidi přicházejí o zdraví, aby vydělali peníze
A pak utrácejí peníze, aby si navrátili zdraví

Přitom jak neustále přemýšlejí o budoucnosti, zapomínají na přítomnost
Tak že nežijí ani v přítomnost ani pro budoucno

Žijí tak, jako by měli žít věčně
Když umírají, uvědomí si, jako by nikdy nežili

Konfucius


Upřímný úsměv posílá energii lásky, která má léčivou sílu


{jcomments on}

Kdo dlouho vládne, zhloupne, protože mu schází jasné světlo a odstup od věcí.


Sláva tě sváže, zisk tě uvězní.


Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se váženým člověkem.


 

{jcomments on}

Zeď postavená na širokých základech se sotva nakloní, strom s hlubokými kořeny nevytáhneš.

Gan Bao, dynastie Jin (265-420)


Drak neopouští svoji tůň

Lidé by neměli hledat profesní růst, ne nový obor


Zeď postavená na širokých základech se sotva nakloní, strom s hlubokými kořeny nevytáhneš.


Trpělivost je hradbou moudrého.


Nic co se děje, není bez příčiny.


Vědění je poklad, který nelze ztratit.


Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.


Nadání závisí z poloviny na talentu a z poloviny na učení.


Všechno, co vnímají smysly, je podřízeno proměně, a proto je v pohybu... existují vzájemně do sebe zapadající cykly proměn... člověk nemůže poručit větru, aby přestal vát, ani vlnám, aby přestaly bouřit; může se však naučit plavbě ve zrádných proudech, neboť řídí sám sebe v souladu s trvalými procesy proměn a tak čelí životním bouřím.  

I-ťing (Kniha proměn)


{jcomments on}