Zeď postavená na širokých základech se sotva nakloní, strom s hlubokými kořeny nevytáhneš.

Gan Bao, dynastie Jin (265-420)


Drak neopouští svoji tůň

Lidé by neměli hledat profesní růst, ne nový obor


Zeď postavená na širokých základech se sotva nakloní, strom s hlubokými kořeny nevytáhneš.


Trpělivost je hradbou moudrého.


Nic co se děje, není bez příčiny.


Vědění je poklad, který nelze ztratit.


Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.


Nadání závisí z poloviny na talentu a z poloviny na učení.


Všechno, co vnímají smysly, je podřízeno proměně, a proto je v pohybu... existují vzájemně do sebe zapadající cykly proměn... člověk nemůže poručit větru, aby přestal vát, ani vlnám, aby přestaly bouřit; může se však naučit plavbě ve zrádných proudech, neboť řídí sám sebe v souladu s trvalými procesy proměn a tak čelí životním bouřím.  

I-ťing (Kniha proměn)


{jcomments on}